Erfbelasting

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker minder.

Je hebt hard gewerkt voor wat je hebt. Je hele leven ben je bezig geweest om jouw vermogen op te bouwen tot wat het nu is. Je hebt netjes ieder jaar belastingaangifte gedaan en over jouw inkomsten en vermogen belasting betaald. Je hebt ervan geleefd, nu is het voor je nabestaanden om er verder van te genieten als jij er niet meer bent.

Zuur toch dat zij er dan nog erfbelasting over moeten betalen!

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting is de belasting die wordt geheven over de erfenis die iemand heeft ontvangen, na het overlijden van een naaste. Deze belasting wordt opgelegd door de overheid.

Wie moet er erfbelasting betalen?

Als jij erfgenaam bent, of dat nu is omdat dit zo in de wet is geregeld of via een testament, moet je erfbelasting betalen. Is de waarde van jouw erfdeel onder de vrijstelling die voor jou geldt, dan blijft deze belastingbetaling je bespaard. Er zijn namelijk verschillende vrijstellingen. Hoe hoog deze vrijstelling is, hangt ook weer af van de relatie die je als erfgenaam hebt met de overledene. Zo is deze vrijstelling voor partners € 723.526 en voor kinderen € 22.918 (vrijstellingen 2023). Check hier de overige vrijstellingen.

Hoeveel erfbelasting moet je betalen?

Dat hangt er dus vanaf hoeveel de waarde van jouw erfdeel boven de voor jouw geldende vrijstelling komt. Komt de waarde boven de vrijstelling uit, dan betaal je een percentage over dat merendeel. Hoe hoog dat percentage is, hangt dan weer af van – jawel de relatie met de overledene – en van hoeveel jouw erfdeel boven de vrijstelling uitkomt. Klik hier en ontdek welk tarief voor jou of jouw nabestaanden geldt.

Om te weten te komen hoeveel erfbelasting je nu moet betalen, moet er aangifte erfbelasting worden gedaan. Dit wordt voor iedere erfgenaam apart gedaan voor zijn of haar erfdeel. Na het doen van de aangifte ontvang je een aanslag van de Belastingdienst met daarin het bedrag dat je hen verschuldigd bent aan erfbelasting.

Moet jij nog aangifte erfbelasting doen maar kun je hier wel wat hulp bij gebruiken? Vraag me dan gerust om hulp.

Wanneer moet je erfbelasting betalen?

Die aangifte erfbelasting moet binnen 8 maanden na het overlijden worden gedaan. Lukt dit niet, kun je proberen om hiervoor uitstel te vragen.

Waarom moet je eigenlijk erfbelasting betalen?

Tsja, laten we zeggen dat dit een manier is waarmee de overheid de schatkist kan vullen. Maar er zit ook een idee van rechtvaardigheid achter: door erfbelasting te heffen probeert de overheid de welvaart eerlijker te verdelen. Het is als het ware een belasting op het doorgeven van rijkdom, zodat niet alleen de erfgenamen er met de jackpot vandoor gaan. Of dit ook echt rechtvaardig en eerlijk voelt als jij je suf hebt gewerkt voor jouw centen, hierover al belasting hebt betaald en jouw erfgenamen hier ook via hun aangifte inkomstenbelasting weer over gaan betalen? Dat mag je zelf invullen😉.

Kun je erfbelasting verminderen of voorkomen?

Nu wordt het interessant… Ja er zijn verschillende manieren om erfbelasting te verminderen of zelfs te voorkomen. Welke voor jou passend is, is natuurlijk afhankelijk van jouw situatie. Ik wil er in ieder geval kort een aantal noemen:

  • Denk bijvoorbeeld aan belastingvrij schenken tijdens leven. Niet alleen een manier om de waarde van de nalatenschap te verminderen en zo de te betalen erfbelasting, je kunt de vreugde of het gemak die dit financiële zetje geeft ook nog meebeleven.
  • Gebruik maken van de vrijstellingen. Zo kun je meerdere dierbaren benoemen in je testament die bijvoorbeeld een bedrag van je erven zo hoog als de vrijstelling die voor hen geldt. Denk bijvoorbeeld aan kleinkinderen. Zij hoeven hierover dan geen erfbelasting te betalen. Het erfdeel en de hierover te betalen erfbelasting voor de overige erfgenamen wordt hiermee verminderd. Ontdek welke vrijstellingen er zijn en maak er gebruik van!
  • En zo zijn er nog meer mogelijkheden en bepalen die je in je testament kunt opnemen om erfbelasting te besparen voor je naasten.

Dit klinkt natuurlijk mooi en kan voor sommigen een hele sport worden om je nalatenschap zo te regelen dat er zo weinig mogelijk erfbelasting betaald hoeft te worden. Ik snap dat, je wilt dat jouw opgebouwde vermogen terecht komt bij jouw dierbaren, niet zozeer bij de Belastingdienst.

Toch wil ik benadrukken dat het besparen van erfbelasting niet het belangrijkste is.

Zo kijk ik altijd eerst naar wat mijn klant wil, naar wat er past in zijn of haar situatie en gaan we vervolgens met die wensen kijken of en hoe we erfbelasting kunnen besparen.

Wil jij weten hoe dit voor jou is? Hoeveel erfbelasting betalen jouw erfgenamen als jij (plots) komt te overlijden? En kunnen zij dat wel betalen of zit hun erfdeel bijvoorbeeld vast in stenen, zoals een huis? Dan erven ze wellicht wel vermogen maar kunnen ze toch in de problemen raken door die heffing van de erfbelasting.

Wil jij weten welke mogelijkheden jij kunt inzetten die passen bij jouw wensen en jouw situatie? En hoe dit dan vervolgens uitpakt voor de te betalen erfbelasting? Wil jij jouw dierbaren en jouw vermogen beschermen? Regel het dan goed met je nalatenschap!

Uiteraard help ik je graag dit voor jezelf maar vooral ook voor je naasten goed te regelen!

Plan nu jouw gratig kennismakingsgesprek! Ik ben benieuwd naar jouw situatie en vertel je graag hoe ik je verder kan helpen om jouw naasten zo goed mogelijk achter te kunnen laten.